Route vervoer gevaarlijke stoffen

Het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijk terrein is verboden, maar in sommige gevallen noodzakelijk. Met het Aanvraagformulier toestemming laden en lossen gevaarlijke stoffen kunt u hiervoor toestemming aanvragen. De Omgevingsdienst neemt deze aanvraagformulieren in behandeling en vraagt advies aan de brandweer en politie. Indien u toestemming krijgt, dient u zich te houden aan de voorwaarden die gesteld worden aan deze toestemming.

Wij behandelen alleen aanvragen van bedrijven uit de gemeente Hillegom. Bedrijven uit andere gemeenten kunnen bij hun gemeente terecht.