Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico's met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als u gevels wilt reinigen moet u hiervan melding doen bij de Omgevingsdienst. Aan de hand van uw aanvraag stellen we voorwaarden om de risico's voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Wij behandelen alleen aanvragen van bedrijven uit de gemeente Hillegom. Bedrijven uit andere gemeenten kunnen bij hun gemeente terecht.