Incidentele festiviteiten melden

Uw bedrijf of instelling mag de geluidnormen een aantal keer per jaar overschrijden. Bijvoorbeeld bij een festiviteit met livemuziek. Dit noemen we een incidentele festiviteit. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning nodig voor festiviteiten. Een melding volstaat. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Kenniscentrum InfoMil heeft een digitaal dossier, waarin u meer kunt lezen over verordeningen, evenementen en geluid.

Collectieve festiviteiten

Uw gemeente stelt jaarlijks ook een aantal collectieve festiviteiten vast, zoals Koningsdag of lokale festiviteiten. Neem voor meer informatie over collectieve festiviteiten contact op met uw gemeente.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De meeste gemeenten in Nederland zullen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een variant hebben op de volgende bepalingen:

 • Het is verboden toestellen of geluidapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;

 • Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

 • Bij evenementen, zoals concerten, kunnen geluidniveaus optreden die geluidhinder veroorzaken. Een gemeente heeft de mogelijkheid om voor sommige evenementen eenmalig af te wijken van de APV.

Voor 10 gemeenten in de regio Holland Rijnland verzorgt de Omgevingsdienst West-Holland de beoordelingen van meldingen incidentele festiviteiten. Ook controleren wij ter plaatse of u zich aan de regels houdt.

Digitaal melding doen

Op deze website kunt u melding van een incidentele festiviteit doen. Omdat elke gemeente zijn eigen regels heeft (APV), is er voor elke gemeente een apart formulier. U kunt het formulier online invullen en verzenden. Tijdens het invullen wordt u geïnformeerd over specifieke regels in uw gemeente. Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van de melding in uw mailbox. Sommige formulieren en toelichtingen zijn op dit moment slechts beschikbaar als pdf-bestand. Bewaar zelf een kopie voor uw administratie en stuur het ingevulde formulier per e-mail naar de Omgevingsdienst.

 • Meldingsformulier Hillegom
 • Meldingsformulier Kaag en Braassem
 • Meldingsformulier Leiden 
 • Meldingsformulier Leiderdorp
 • Meldingsformulier Lisse
 • Meldingsformulier Noordwijk
 • Meldingsformulier Oegstgeest
 • Meldingsformulier Teylingen
 • Meldingsformulier Zoeterwoude

Op deze site vindt u ook een overzicht van alle bij ons gemelde festiviteiten.