Wet milieubeheer

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. De Omgevingsdienst controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Maatregelen

De maatregelen die uw bedrijf moet nemen, hangen af van het jaarlijks energieverbruik. Boven een bepaald energieverbruik gelden extra regels.

Vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas
Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is het waarschijnlijk mogelijk om energie te besparen. Met een branchegerichte checklist beoordeelt de Omgevingsdienst welke besparingen mogelijk zijn. Uw bedrijf is verplicht om alle milieumaatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Vanaf 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas
Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan beoordeelt de Omgevingsdienst of er energiebesparingsmogelijkheden zijn. Als deze er zijn, kan de Omgevingsdienst u verplichten een energieonderzoek te laten uitvoeren. Uw bedrijf is verplicht om voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen  een uitvoeringsplan op te stellen.

Afvalpreventie

Boven een bepaalde afvalproductie gelden extra regels. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Indien mogelijk bent u dan verplicht om milieumaatregelen te nemen om afval te reduceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dubbelzijdig printen.

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving staan eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van die uit de Wet milieubeheer. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact op te nemen met de Omgevingsdienst. Zo voorkomt u dat uw bedrijf niet voldoet aan de regelgeving.

Waterbesparing

Boven een bepaalde afvalproductie gelden extra regels. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Indien mogelijk bent u dan verplicht om milieumaatregelen te nemen om afval te reduceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dubbelzijdig printen.

Meer weten?

In de handreiking Uniforme leidraad energiebesparing van kenniscentrum InfoMil vindt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf.