Vervoermanagement

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. De Omgevingsdienst controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Maatregelen

Als uw bedrijf meer dan tien vrachtwagens heeft of meer dan 1.000.000 km per jaar aan transportkilometers maakt dan is uw bedrijf vervoersrelevant en kunnen wij u vragen maatregelen te treffen over de duurzaamheid van uw transport. Voorbeelden zijn vrachtwagens die elektrisch of H2 zijn aangedreven en/of aanpassingen aan de vrachtwagens zoals zijwindgeleiders en/of dubbele laadvloeren en/of extra lange vrachtwagens.

Als uw bedrijf meer dan honderd werknemers heeft dan kunnen wij u ook vragen maatregelen te treffen zoals zorgen voor een goed toegankelijke fietsenstalling en/of een fietsvergoeding voor uw werknemers en/of voldoende elektrische oplaadpunten voor fietsen.

In deze checklist ziet u of uw bedrijf verplicht is om milieumaatregelen te nemen voor vervoermanagement.

1