Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt u 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om rendabele energiemaatregelen (energiebesparingsplicht) te treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in erkende maatregelenlijsten opgenomen. De afgelopen jaren controleerde de Omgevingsdienst deze maatregelen bij verschillende branches.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht nu ook een informatieplicht

Bedrijven met een hoger verbruik zoals hierboven aangegeven, zijn nu ook verplicht om te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de erkende maatregelen voor energiebesparing. Wettelijk moet een bedrijf of instelling aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht voldoen vóór 1 juli 2019. De Omgevingsdienst blijft de erkende energiemaatregelen bij bedrijven controleren en controleert daarnaast op de informatieplicht.

Hoe meldt u de energiemaatregelen

De energiemaatregelen moet u uiterlijk 1 juli 2019 melden bij RVO, via het e-loket van RVO.nl. RVO stuurt deze informatie vervolgens door naar de Omgevingsdienst. 

Wanneer handhaven?

De Omgevingsdienst beoordeelt op grond van de ingediende rapportage bij RVO of het bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. Het bedrijf moet de energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen, hebben doorgevoerd. Indien een bedrijf nog niet voldoet aan de energiebesparingsverplichting, kan de Omgevingsdienst handhavend optreden. De Omgevingsdienst zal om een plan van aanpak vragen voor de energiemaatregelen die nog niet zijn doorgevoerd. Ook zal de Omgevingsdienst handhaven bij de bedrijven die de energiemaatregelen niet hebben gemeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Nadja Helvensteijn: n.helvensteijn@odwh.nl of met Robert van der Voort: r.vandervoort@odwh.nl.