Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw betekent verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en materialen. Als uitgangspunt geldt een lange levensduur, lage onderhoudskosten en een hoge kwaliteit.

Driestappenstrategie

Bij duurzaam bouwen wordt veel gewerkt met de drie-stappen-strategie. Deze aanpak houdt het volgende in:

  1. Voorkom onnodig gebruik van energie, water en bouwmaterialen en het produceren van afval.

  2. Gebruik duurzame of hernieuwbare bronnen, zoals hout, zon, wind en regen en hergebruik afval.

  3. Gebruik niet-duurzame bronnen verstandig en verwerk afval verantwoord.

Regionale ambities

Voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers zijn de richtlijnen voor duurzaam bouwen niet verplicht. Een aantal gemeenten stimuleert deze partijen echter wel om aan de richtlijnen te voldoen door het gratis beschikbaar stellen van het programma GPR-Gebouw. Hiermee berekent u gemakkelijk hoe gebouwen presteren op energieverbruik, milieubelasting, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (duurzaamheid). Ook maakt u inzichtelijk welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Om te kunnen werken met GPR-Gebouw moet u een sublicentie aanvragen bij de gemeente.

Heeft u bouwplannen? Neem dan contact op met de gemeente waar uw bouwplannen heeft om de duurzame ambities van de gemeente te bespreken.