Circulair ondernemen

De Omgevingsdienst stimuleert bedrijven om circulair te ondernemen. Circulair ondernemen is goed voor maatschappij en milieu maar biedt ook commerciële voordelen. Het houdt in dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor hergebruik van grondstoffen.

Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart worden grondstoffen schaars. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

 

Provincie Zuid-Holland werkt samen met de omgevingsdiensten aan een circulair Zuid-Holland.

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie/

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over circulair ondernemen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst West-Holland via duurzaam@odwh.nl of 071-4083100.