Bijenlandschap op uw terrein

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n 80% van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk.

Een bijenlandschap en bedrijvigheid gaan prima samen 

Een Bijenlandschap is niet alleen goed voor de bijen en de biodiversiteit. Een Bijenlandschap op uw bedrijventerrein heeft ook veel voordelen voor uw bedrijf, zoals:

 • Groen kunt u inzetten voor klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress).
 • Groene gevels en daken hebben een isolerende werking.
 • Beplanting zorgt voor verminderen van geluidsoverlast en fijnstof.
 • Onderzoek toont aan: minder ziekteverzuim en meer creativiteit en arbeidsproductiviteit.
 • Waardestijging grond en bedrijfspanden.
 • Het is een visitekaartje: terrein met identiteit, uitstraling en een verhaal. 
 • Leuk voor de omwonenden, geeft draagvlak voor het terrein in de omgeving.
Hoe maakt u uw terrein bijvriendelijk?

Jouw bedrijventerrein kan een schakel vormen in het Bijenlandschap door het terrein bijvriendelijk te maken. Enkele tips:

 • Zorg van het vroege voorjaar tot het late najaar voor bloeiende planten, struiken en bomen die bijen aantrekken. 
 • Dat kan door borders bijvriendelijk in te richten met inheemse planten, struiken en bomen die stuifmeel en nectar leveren.
 • Of: zaai inheemse bloemenmengsels in op verloren hoeken op het parkeerterrein en langs de struiken.
 • Pas op bloemrijk gras natuurvriendelijk beheer toe. Maai gefaseerd en laat elke maaibeurt 15-30% van de vegetatie staan.
 • Vorm parkeerplaatsen om tot half verharde parkeerplaatsen. 
 • Laat de muren of hekken van bedrijfspanden begroeien met klimplanten met aantrekkelijke bloemen voor insecten, zoals b.v. klimop
Wat biedt de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst West-Holland verzorgt het programmamanagement van Groene Cirkel Bijenlandschap.
De Omgevingsdienst biedt ondersteuning bij het bijvriendelijk maken van jouw bedrijventerrein. In samenwerking met een ondernemersvereniging of parkmanagement helpt de Omgevingsdienst draagvlak te creëren onder ondernemers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst en het houden van een presentatie met inspirerende voorbeelden. 
Bij de Omgevingsdienst zijn folders, brochures en trainingsmaterialen beschikbaar over o.a. kosten en baten bijvriendelijk beheer, samenwerking en praktische handvatten voor inrichting en beheer. Een maatregelencatalogus met kostenindicatie speciaal voor bedrijven is in voorbereiding. We hebben een helpdesk voor gratis advies over de bijvriendelijke inrichting van een terrein. En we stimuleren gemeenten om zich in te zetten voor het vergroenen van bedrijventerreinen.

Over Groene Cirkel Bijenlandschap

In Groene Cirkel Bijenlandschap boeren, inwoners, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties samen aan een netwerk van bloemrijke bermen, oevers, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, landbouwpercelen en recreatie- en natuurgebieden. Zo zorgen we met elkaar voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivers. En dat helpt. In drie jaar tijd is het aantal soorten bijen in de gemonitorde gebieden van het Bijenlandschap met 34% toegenomen! Dit blijkt uit een onderzoekt dat de Omgevingsdienst West-Holland iedere drie jaar laat uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland of neem een kijkje op de website van Groene Cirkel Bijenlandschap