Duurzaam ondernemen

De Omgevingsdienst stimuleert bedrijven om duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen houdt in dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor een beter milieu en een betere maatschappij. In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen.