Voorwerp op de weg

Wat zegt de wet?

Wilt u op, aan of boven een publiek terrein een voorwerp plaatsen, zoals een steiger, container, spandoek, reclamebord of bouwmaterialen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Afhandeling

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Hieraan zijn vaak kosten verbonden. U vraagt de vergunning minimaal 8 weken voor de start van de werkzaamheden online aan. U hoeft hiervoor dus niet naar de Omgevingsdienst te komen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen

  • de plaats waar het voorwerp komt te staan of hangen

  • de grootte van het voorwerp

  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of de vergunning verleend wordt. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.