Reclame of voorwerp plaatsen

Wat zegt de wet?

U mag niet zomaar reclame, zoals uithangborden, spandoeken en teksten en afbeeldingen op muren, plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Hetzelfde geldt voor steigers, containers, spandoeken of bouwmaterialen. Wilt u dit plaatsen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst. Uitzonderingen zijn mogelijk voor ideële doelen, culturele evenementen met een regionale betekenis en onderwijskundige activiteiten. De Omgevingsdienst bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame of het voorwerp past niet in de omgeving.

 • De reclame of het voorwerp past niet bij het gebouw waaraan of waarop het geplaatst is.

 • De reclame of het voorwerp stoort weggebruikers.

 • De reclame of het voorwerp brengt schade toe aan de weg.

 • De reclame of het voorwerp stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Afhandeling

Via de het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Vul het aanvraagformulier volledig in. Vermeld hierbij de volgende informatie:

 • waarom u reclame of een voorwerp wilt plaatsen

 • de plaats van de reclame (op een kaart) of het voorwerp

 • hoe groot de reclame of het voorwerp is

 • een tekening of een foto van de reclame of het voorwerp

U ontvangt daarna binnen 8 weken bericht van de Omgevingsdienst of u de vergunning krijgt. Deze termijn mag eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de Omgevingsdienst niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning (van rechtswege). Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bouwloket

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

 • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

 • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.