Inrit/uitrit aanleggen

Wat zegt de wet?

U mag niet zomaar een in- of uitrit maken naar de openbare weg. U dient dit vooraf te melden bij de gemeente. Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een in- of uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg

  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg

  • bescherming van het aanzien van de omgeving

  • bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

Afhandeling

Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen.

U voert uw locatie en werkzaamheden in en  vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingsplichtig bent. Nadat u de check heeft gedaan kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Het systeem geeft aan welke gegevens u moet invullen en vraagt u bijvoorbeeld om een situatietekening van de oude en de gewenste situatie. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u eHerkenning nodig. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt ongeveer € 120,00.

Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag. Vanaf 4 weken nadat u gemeld hebt dat u de in- of uitrit wilt aanleggen, kunt u met de werkzaamheden beginnen. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen van de Omgevingsdienst dat zij de aanleg van uw in- of uitrit verbiedt.

Bouwloket

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

  • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.