Veelgestelde vragen Bouwen voor bedrijven

De Omgevingsdienst West-Holland voert voor de gemeente Noordwijk naast de gemeentelijke taken op het gebied van milieu, ook de bouw- en ruimtelijke-ordeningtaken uit. U kunt bij de Omgevingsdienst een omgevingsvergunning voor bouw aanvragen.

1. Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor bouw nodig?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Hiermee kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

2. Waar kan ik een vergunning aanvragen of een melding doen?

U kunt een vergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een melding doen. Voor het digitaal indienen van een aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Ook is het nog mogelijk een aanvraag op papier in te dienen. Het Omgevingsloket online biedt u de mogelijkheid een aanvraagformulier samen te stellen en te printen.

3. Welke documenten moet ik aanleveren voor de vergunning?

De vergunningcheck van het Omgevingsloket geeft aan welke documenten en informatie u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag of melding. Het Omgevingsloket geeft ook een toelichting per documenttype.
Lever uw aanvraag compleet in en voeg altijd een tekening toe bij uw aanvraag of melding. Dit versnelt de behandeling van uw aanvraag.

4. Wat zijn de legeskosten van een vergunning of een melding?

De legeskosten van een vergunning vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016. Het indienen van een melding is gratis.

5. Wat kost het opvragen van informatie?

Aan het opvragen van informatie en bijvoorbeeld bouwtekeningen, zijn geen kosten verbonden.

6. Kan ik bouwstukken en -tekeningen opvragen?

Ja, dat kan. Stuur een e-mail met het betreffende adres. U krijgt de bouwstukken digitaal opgestuurd, hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij kunnen alleen openbare bouwstukken sturen. De Omgevingsdienst neemt contact met u op als het door u opgevraagde adres niet openbaar is of als de gevraagde bouwstukken er niet zijn.

7. Wat moet ik doen als ik vergunningvrij mag bouwen?

Als uw bouwplan aan de eisen voor vergunningvrij bouwen voldoet, dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Als u vergunningvrij gaat (ver)bouwen, moet u wel voldoen aan de regels voor veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en de regels van het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Meer informatie vindt u op de website Vergunningsvrij Bouwen.

8. Wat moet ik doen als ik niet voldoe aan de eisen voor vergunningvrij bouwen?

Als uw bouwplan niet aan de eisen voor vergunningvrij bouwen voldoet, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen via het Omgevingsloket Online. U vindt hier ook welke gegevens u moet aanleveren.

9 Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel?

Voor het plaatsen van een dakkapel is in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wanneer u de dakkapel aan de voorzijde (de kant naar de openbare ruimte) plaatst moet u altijd een vergunning aanvragen.Voor uitgebreide informatie over deze vergunning of vergunningvrij bouwen, kunt u de brochure Dakkapellen van de Rijksoverheid raadplegen.

10. Heb ik een vergunning nodig voor de bouw van een schuur/ bijgebouw/uitbouw (bijbehorend bouwwerk)? En wat zijn de eisen voor vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk?

Voor het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Als u geen vergunning nodig heeft, kan een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij worden gebouwd. Hiervoor moet u echter wel aan een aantal eisen voldoen. Uitgebreide informatie en eisen vindt u in de brochure Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken van de Rijksoverheid.

11. Hoe neem ik contact op met het Bouwloket?

Bedrijven van Noordwijk en Noordwijkerhout kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

12. Hoe kan ik het voor mijn locatie geldende bestemmingsplan inzien?

U kunt het voor uw locatie geldende bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul de postcode en het huisnummer in. Hierna verschijnen de geldende bestemmingsplannen en nota’s van de locatie. Er zijn in Noordwijk en Noordwijkerhout vele verschillende bestemmingsplannen met elk hun eigen regels.

13. Welke vragen behandelt het Bouwloket niet?

Soms krijgt het Bouwloket vragen over thema's die bij andere organisaties thuishoren, zoals vragen over standplaatsvergunningen, terrasvergunningen of toekomstige projecten. We verwijzen u dan door naar de juiste instantie.