Start- en gereedmelding

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn leefomgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. In deze vergunning staat dat u moet melden wanneer de werkzaamheden beginnen en wanneer het werk klaar is.

Wat zegt de wet?

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. U bent verplicht de activiteit 4 weken voor de start te melden bij de Omgevingsdienst West-Holland. Bij een vergunningplicht moet de vergunning zijn afgegeven voordat de activiteit wordt opgestart. Zo wordt voorkomen dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend moet optreden. Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen, dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning. Als de bouwactiviteiten zijn afgerond, moet u dit ook melden bij de Omgevingsdienst. Er wordt dan bekeken of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Afhandeling

Ga naar het Omgevingsloket online. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.

Wanneer u start, doet u hiervan melding. De Omgevingsdienst beoordeelt de melding op volledigheid en publiceert deze. Ook wanneer het bouwwerk overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning is gebouwd en u het bouwwerk in gebruik neemt, meldt u dit bij de Omgevingsdienst. Deze start- en gereedmeldingen kunnen gedaan worden door het start- en/of gereedmeldingsformulier, dat u bij de vergunning heeft gekregen, te mailen naar de Omgevingsdienst. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentehuis te komen.

Meer informatie

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.