Milieumaatregelen

Nieuwbouw of renovatie van een bedrijfspand is hét moment om milieumaatregelen, zoals energiezuinige verlichting of geluidisolatie, uit te laten voeren. Het is belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft van de milieuregels die voor uw bedrijf gelden. U kunt de vereiste maatregelen dan opnemen in het programma van eisen van uw bouwplan. Zo zorgt u ervoor dat uw bedrijf na de bouw voldoet aan de regels.

Welke maatregelen?

Zowel de omgevingsvergunning milieu als de omgevingsvergunning bouw schrijven maatregelen voor op verschillende gebieden, zoals geluid, bodem, veiligheid, afval en energie. Voorbeelden van maatregelen die uw bedrijf al bij de bouw kan nemen zijn:

  • een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer in de werkplaats

  • een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen

  • een vetafscheider

  • geluidisolerende maatregelen

  • energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar

Bouwplan

Het is belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft van de milieuregels die voor uw bedrijf gelden. U kunt de vereiste maatregelen dan opnemen in het programma van eisen van uw bouwplan. Zo zorgt u ervoor dat uw nieuwe bedrijfsgebouw voldoet aan de milieuregels.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over maatregelen die voor uw bedrijf gelden contact op met de Omgevingsdienst. Onze experts van de Afdeling Vergunningverlening kunnen u snel verder helpen. Kijk ook op de pagina's over duurzaam ondernemen.