Brandveilig gebruik

Wat zegt de wet?

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u als bedrijf in Noordwijk voor het eerst een terrein of (tijdelijk) gebouw gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hebt u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw. Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

In de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor brandveilig gebruik van het gebouw:

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.

 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.

 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.

 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

In de volgende gevallen moet u een melding doen voor brandveilig gebruik van een gebouw:

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.

 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.

 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.

Afhandeling

Check op Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Bedrijven kunnen de aanvraag of melding alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

U mag het gebouw niet gebruiken voordat u een vergunning hebt. Volstaat een melding, dan dient u deze minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken  te doen. U voldoet daarmee niet automatisch aan alle eisen. De Omgevingsdienst kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Wanneer u een vergunning aanvraagt, danwel melding doet, vermeld dan de volgende gegevens:

 • adres en kadastrale gegevens van het gebouw

 • hoeveel mensen u toelaat in het gebouw

 • welke installaties er in het gebouw aanwezig zijn

Stuur ook een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven.

De Omgevingsdienst maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of de vergunning verstrekt wordt.

Meer informatie

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

 • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.