Bouwtoezicht

Wat zegt de wet?

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de bouwregels. Deze zijn grotendeels vastgelegd in de Bouwbesluit en de gemeentelijke verordening. De Omgevingsdienst ziet namens de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving.

Als u een bedrijf heeft waar de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout of de provincie het bevoegd gezag is, kunt u bij de Omgevingsdienst ook terecht voor een bouwvergunning. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten bouwen, slopen, kappen, inrit, reclame of brandveilig gebruik. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Toezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Tijdens de bouw komen toezichthouders van het bevoegd gezag langs op de bouwplaats. De toezichthouders controleren dan of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en de geldende regels uit het bouwbesluit. Tijdens deze controles letten de toezichthouders ook op de kwaliteit van het bouwwerk en op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wordt er gebouwd zonder - of in afwijking van - een vereiste omgevingsvergunning? Dan kunnen de bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Deze mogen weer worden hervat als de Omgevingsdienst hier toestemming voor geeft. Daarnaast kan in sommige gevallen de politie strafrechtelijk optreden bij overtreding van de regelgeving.

Meer informatie

Bij het oprichten, verbouwen, slopen of uitbreiden van uw bedrijf kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst, via telefoonnummer 071-4083200 of e-mail, om te checken of uw geplande activiteiten onder de bouw- en/ of milieuwetgeving vallen en of u een vergunning nodig heeft of dat een melding genoeg is.