Bouwen

Wilt u snel en digitaal een vergunning aanvragen? Bijvoorbeeld voor een nieuw bijgebouw? Dat kan via het Omgevingsloket Online. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Vergunning of vergunningsvrij?

Niet altijd is een vergunning nodig. In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 3 meter en niet groter dan 10 m2. Op de website van de Rijksoverheid vindt u enkele brochures over vergunningvrij bouwen. U kunt via de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online nagaan of u verplicht bent een vergunning aan te vragen.

Bij uw (bouw)plannen kunt u met meerdere factoren rekening houden:

Bestemmingsplannen
Bouwtoezicht
Brandveilig gebruik
Huisnummering
Inzien bouwdossier
Milieumaatregelen
Regels voor monumenten
Start – en gereedmelding
Welstand