Bouwen

Wilt u snel en digitaal een vergunning aanvragen of een melding doen? Bijvoorbeeld voor een nieuw bijgebouw? Het kan met de Activiteitenmodule van het Omgevingsloket Online. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Vergunning of melding?

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. Niet altijd is een vergunning nodig, soms volstaat een melding. In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 3 meter en niet groter dan 10 m2. Op de website van de Rijksoverheid vindt u enkele brochures over vergunningvrij bouwen. U kunt via de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online nagaan of u verplicht bent een vergunning aan te vragen.

Bij uw (bouw)plannen kunt u met meerdere factoren rekening houden:

Bestemmingsplannen
Bouwtoezicht
Brandveilig gebruik
Huisnummering
Inzien bouwdossier
Milieumaatregelen
Regels voor monumenten
Start – en gereedmelding
Welstand