Bouwen en verbouwen

Als u (bouw)plannen heeft, is het van belang dat u weet aan welke regels u moet voldoen. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk.

Ook is het van belang om te weten of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u het af kunt met een activiteitenmelding? Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunt u een melding van een activiteit doen via de Activiteitenmodule op aimonline.nl. Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst verstuurd.

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen dan kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. Het aanvragen van de vergunning gaat ook via het Omgevingsloket online.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. BRIKS is de gangbare afkorting voor de activiteiten Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop. Wilt u bijvoorbeeld uw inrit verleggen en staat een boom in de weg? Dat vraagt u geen twee vergunningen meer aan (bouw- en kapvergunning), maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en kappen. Wij hebben voor u alle (BRIKS) taken op grond van de Wabo onder elkaar gezet.