Ondergrondse tanks

Woningen en bedrijfspanden van voor 1970 bevatten vaak een ondergrondse tank.
Vroeger werd huisbrandolie gebruikt als verwarming. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Lekkende ondergrondse tanks kunnen bodemverontreiniging veroorzaken.

Het Bodem Informatie Punt heeft informatie over alle ondergrondse tanks die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. U kunt hier nagaan of er een ondergrondse tank aanwezig is (geweest) op uw perceel. U kunt tanks ook zelf vinden door te zoeken naar een ontluchtingsbuis of putdeksel in uw tuin of oprit.

Regelgeving

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de Omgevingsdienst. Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze te laten weghalen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een erkend bedrijf.

Als u de tank wilt blijven gebruiken, moet u voldoen aan wettelijke regels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank gebruikt, moet u een speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.