Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor verwarming van woningen en bedrijfspanden veel gebruikgemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Lekkende tanks kunnen bodemverontreiniging veroorzaken.

Het Bodem Informatie Punt (BIP) beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende ondergrondse tanks. U kunt hier nagaan of er een ondergrondse tank aanwezig is (geweest) op uw perceel.

Regelgeving

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de Omgevingsdienst. Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze te laten verwijderen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een erkend bedrijf.

Als u de tank wilt blijven gebruiken, moet u voldoen aan wettelijke regels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank in gebruik heeft, moet u een speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.