Optimalisering Bedrijvenregeling

Per 1 juli 2017 is de Bedrijvenregeling aangepast. Deze subsidieregeling voor bodemsanering helpt bedrijven in Nederland om bodemverontreiniging op hun terrein aan te pakken. Bedrijven die zich vóór 2008 hebben aangemeld kunnen nog gebruik maken van deze regeling. De regeling eindigt op 1 januari 2024.

Wat houdt de optimalisering in?

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de volgende termijnen:

  • het indienen van een saneringsplan of BUS-melding moet voor 1 januari 2024;
  • de subsidieaanvraag moet u indienen voor 1 januari 2025;
  • het afronden van de sanering en het indienen van de subsidievaststelling moet vóór 1 januari 2030.

Daarnaast zijn de regels voor het ontvangen van de subsidie en een eventueel voorschot verruimd, namelijk:

  • subsidie is mogelijk bij het wijzigen van de bestemming van de locatie en
  • bij afkoop van de sanering door gebiedsgericht grondwaterbeheer of bij afkoop van de gehele sanering aan een coördinerend rechtspersoon;
  • er is de mogelijkheid om tweemaal tussentijds een deel van de subsidie te verkrijgen (op basis van reeds gemaakte kosten).

Meer informatie

Een aanvraag voor subsidie dient u in bij de Omgevingsdienst via een aanvraagformulier. Neem bij vragen contact op met de Omgevingsdienst via 071-4083100.
U kunt de subsidieaanvraag ook via Stichting Bodembeheer Nederland laten verlopen. Informatie hierover vindt u op de website van Bodembeheer Nederland.