Bodemfunctieklassenkaarten

Om grond toe te mogen passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem

  • de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de 'bodemfunctieklasse' op die plek

In de bodemfunctieklassenkaarten brengt elke gemeente de te accepteren kwaliteit van de bodem in kaart. In deze kaarten is de gemeente ingedeeld in drie functies:

  • Wonen

  • Industrie

  • Achtergrondwaarde (bijvoorbeeld landbouw of natuur)

Bij het vaststellen van de kaarten kijkt de gemeente zowel naar het huidige gebruik, het gebruik in de omgeving als naar het verwachte toekomstig gebruik. Op deze pagina vindt u de vastgestelde bodemfunctieklassenkaart per gemeente: