Hergebruik grond- en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Op uw eigen grond mag u materiaal als zand, aarde of stenen vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond opnieuw gebruikt, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken. Steenachtige bouwstoffen zijn bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat. Belangrijkste punt uit het Besluit bodemkwaliteit is dat grond, bagger en steenachtige materialen maar een klein beetje vervuild mogen zijn. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring.

Welke kwaliteit grond mag worden toegepast?

Het Besluit bodemkwaliteit kent twee soorten beleid voor het toepassen van grond:
•    een generiek beleid (landelijke regels)
•    een gebiedsspecifiek beleid (afwijkende lokale regels)

Het landelijke beleid geldt, behalve als een gemeente ergens gemeentespecifiek beleid heeft vastgesteld. Bij generiek beleid geldt voor toepassen van grond:
•    de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem
•    de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de bodemfunctieklasse op die plek.

De bodemfunctieklasse is vastgelegd op een bodemfunctieklassenkaart van elke gemeente. Op die kaart staat de geaccepteerde kwaliteit van de bodem voor duurzaam gebruik van die plaats. Bij het vaststellen van deze kaarten is gekeken naar het huidige gebruik, het gebruik in de omgeving en het verwachte toekomstig gebruik.

Bodembeheernota

Bij gebiedsspecifiek beleid gelden de regels zoals opgenomen in een Bodembeheernota. Die bestaat in principe uit twee delen: een deel A- Algemeen en een deel B-gebiedsspecifiek beleid (per gemeente).
Vastgestelde bodembeheernota's zijn er voor de gemeenten:

Gemeente Deel A- Algemeen Deel B- gebiedsspecifiek
Hillegom deel A  
Kaag en Braassem deel A deel B
Leiden deel A deel B deel 1/ deel 2/ deel 3/ deel 4/ deel 5/ deel 6/ deel 7/ deel 8/ deel 9/ deel 10/ deel 11
Leiderdorp deel A deel B
Lisse deel A deel B
Nieuwkoop deel A deel B deel 1/ deel 2/ deel 3/ deel 4/ deel 5/ deel 6/ deel 7/ deel 8/ deel 9/ deel 10
Oegstgeest deel A deel B
Teylingen deel A deel B
Zoeterwoude deel A deel B

De gemeente Voorschoten heeft haar eigen bodembeheernota vastgesteld. Deze vindt u hier. Daarnaast heeft Voorschoten een website waar u kunt uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van zand, grond en baggerspecie. 

Meldingsplicht

Als u ergens grond toepast, is de kans groot dat u daarvan melding moet maken. Dat moet bij het landelijk meldpunt Rijkswaterstaat Leefomgeving via Meldpunt bodemkwaliteit. Daar vindt u ook informatie over de verschillende soorten meldingen.

Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van uw stuk grond vindt u bij het Bodem Informatie Punt. Aan de hand van de beschikbare informatie adviseert de Omgevingsdienst of meer onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig is. Een lijst met erkende bedrijven voor bodemonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Meer weten?

Bent u van plan om grond en bouwstoffen buiten te gebruiken? En weet u niet zeker of en waar u dit moet melden? Check dit dan bij Bodem+ of neem contact op met de Omgevingsdienst.