Bodemverontreiniging

Bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten, dat de bodem niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige vervuilingen zie je met het blote oog, andere komen pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van hoe vuil de grond is en hoe die gebruikt zal worden.

Melden bodemverontreiniging

U bent verplicht bodemverontreiniging te melden bij de Omgevingsdienst. Binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst is de Omgevingsdienst het bevoegd gezag voor alle gemeenten. 
Met dit formulier ​​​​​ kunt u bodemvervuiling melden bij de Omgevingsdienst. Hiermee kunt u ook een verkorte procedure aanvragen. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting.