Bodem en ondergrond

Voor de energietransitie en klimaatadaptie zijn de bodem en ondergrond onmisbaar. Alle kennis van de bodem en de (functies van de) ondergrond die we hebben, kunnen we gebruiken voor onze ruimtelijke plannen onder het maaiveld. We moeten blijven zoeken naar hoe bodem en ondergrond kunnen bijdragen aan de oplossingen van de fysieke en maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

De Omgevingsdienst West-Holland is trekker van het regionale netwerk bodem en ondergrond waarin zij kennis deelt en verder zoekt naar oplossingen.

Kijk voor meer informatie op de klimaatatlas

Verslagen en bijeenkomsten:

- Verslag Bodem en Ondergrond 3 december 2019
Persoonlijk verslag Bodem en Ondergrond 3 december 2019
Verslag Bestuurlijke conferentie Bodem en Ondergrond 11 februari 2019
- Verslag Netwerk Leidse regio 17 mei 2018
- Presentatie Lieke Coppens bodem en ondergrond Leidse regio
- Presentatie Erwin de Groot klimaatstresstesten