Beleid aangesloten gemeenten

Het geldende archeologische beleid van de gemeenten is vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u meer informatie over het beleid van de gemeenten waarvoor de Omgevingsdienst archeologische taken uitvoert.

Nieuwkoop

Nieuwkoop volgt in haar beleid de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van provincie Zuid-Holland. Dit is vastgelegd in de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2010.

Hillegom

Het beleid van de gemeente Hillegom is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Schute, mei 2007, RAAP-rapport 1459). Op dit moment wordt het beleid geactualiseerd in samenwerking met de overige bollengemeenten.

Leiderdorp

Het beleid van de gemeente Leiderdorp is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Takken et al, voorjaar 2009, Hazenberg Archeologie 2008-19).

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de opzet daarvan? Neem dan contact op met de adviseur archeologie van de Omgevingsdienst via 071-4083100.