Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de Wet bodembescherming. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een bodemsanering aanvraagt of een bodemonderzoek uitvoert.