Verwijdering van asbestdaken

Medio 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel op een verbod op asbesthoudende dakbedekking verworpen. Daarom komt er voorlopig geen verbod op asbestdaken. Hoewel de verplichting om een asbestdak te verwijderen voorlopig van de baan is, is het probleem hiermee niet opgelost. 

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De ouder wordende asbestdaken vormen door verwering op termijn een risico voor gezondheid en milieu. Als een dak in slechte staat is, is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Om de risico’s te beperken adviseren wij om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een geschikt moment voor vervanging te kiezen.

Bedrijven en woningcorporaties zijn wettelijk verplicht asbestdaken te laten verwijderen door een erkend saneringsbedrijf. Wilt u uw asbestdak door een bedrijf laten verwijderen, dan moet u eerst een asbestinventarisatierapport laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf. Deze vindt u via Ascert.

Eerst melden dan slopen

Wilt u asbest laten verwijderen? Doe dan eerst een sloopmelding via het Omgevingsloket online. In deze sloopmelding vermeldt u uw adresgegevens en de datum van de sloop. Voeg daarnaast ook een tekening en het asbestinventarisatierapport toe van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau (dat uw via Ascert kunt vinden). Soms moet u ook een onderzoeksrapport, sloopveiligheidsplan of akoestisch onderzoek bijvoegen.

Een sloopmelding doen is gratis, tenzij het gaat om een monument of beschermd stadsgezicht. Dan heeft u een 'omgevingsvergunning slopen' nodig. 

Communicatie over de asbestwerkzaamheden

Informeer niet alleen bewoners en gebruikers, maar ook de buurt over de geplande asbestwerkzaamheden of -onderzoek. Doe dit minstens één week voordat de werkzaamheden beginnen. Daarmee voorkomt u klachten en onrust in de buurt, als buurtbewoners 'mannen in witte pakken' of asbestwaarschuwingen zien.