Subsidieregelingen asbestdaken

Medio 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel op een verbod op asbesthoudende dakbedekking verworpen. Daarom komt er voorlopig geen verbod op asbestdaken. Hoewel de verplichting om een asbestdak te verwijderen voorlopig van de baan is, is het probleem hiermee niet opgelost. Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De ouder wordende asbestdaken vormen door verwering op termijn een risico voor gezondheid en milieu. Als een dak in slechte staat is, is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Om de risico’s te beperken adviseren wij om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een geschikt moment voor vervanging te kiezen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken is uitgeput. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor in de plaats.