Asbest op eigen terrein

Is er asbest op uw terrein ontdekt dan is het zaak het asbest snel te verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Bedrijven zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Voor het verwijderen van asbest moet u wel toestemming vragen aan uw gemeente. Alleen een erkend bedrijf mag de asbest verwijderen. Op de website van Stichting Certificatie Asbest vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.