Wilt u meer weten over circulair zaken doen?

CIRCO organiseert workshops ‘Circulaire zonnepanelen’ voor bedrijven en instellingen. Op 9 december gaat de workshop over technische en commerciële haalbaarheid, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Doet u mee?

Op 12 en 26 november organiseerde CIRCO de eerste en tweede Track over circulaire zonnepanelen. De Track is gericht op bedrijven en instellingen uit de hele keten: producenten, afnemers en afvalbedrijven.
CIRCO helpt productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ondernemen 
Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – methode. De Omgevingsdienst West-Holland is één van de kennispartners in CIRCO, naast de provincie Zuid-Holland, DCMR en de Omgevingsdienst Haaglanden.

Circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu 

Het vergroot ook uw concurrentiekracht en creëert nieuwe waarden voor uw bedrijf en klanten. Het kan een herijking van uw business model opleveren. Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community. Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. En ten slotte krijgt u toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Zonnepanelen zijn nog geen circulaire producten 

Recycling van zonnepanelen staat nog in de kinderschoenen, omdat het aanbod klein is, en de panelen niet of nauwelijks ontworpen zijn voor upgrade of recycling. Zonnepanelen hebben geen oneindige levensduur en moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, upgrade of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, samenwerking in de keten én nieuwe business modellen. Bovendien zoeken we mogelijkheden om de huidige generatie zonnepanelen circulair te verwerken.

Meer informatie

Aanmelden kan via https://www.circonl.nl/agenda-overzicht/tracks/
Neem voor meer informatie contact op met Tjeerd van Dijk, t.vandijk@odwh.nl.
De folder over circulaire zonnepanelen leest u hier.

Circo-workshop