Verbod verkoop consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling, controles gaan door

De komende jaarwisseling is de verkoop- en het afsteken van consumentenvuurwerk verboden, met uitzondering van het lichte vuurwerk van categorie F1. Toch controleert ODWH ook dit jaar alle vuurwerkverkooppunten op naleving van het Vuurwerkbesluit.

Voorcontrole 

In november en december bezochten (bezoeken) onze inspecteurs alle verkooppunten voor een voorcontrole. Deze voorcontrole had een ander karakter dan voorgaande jaren. 
Tijdens deze controle keken de inspecteurs onder andere naar het vuurwerk dat verkopers nog in opslag hadden (of voornemens waren in opslag te nemen). Ook was er de jaarlijkse inspectie van de sprinklerinstallatie en onze inspecteurs bespraken andere actuele zaken met de eigenaars van de vuurwerkverkooppunten. Zoals de verkoop van fop- en schertsvuurwerk of het aanbieden van Carbid.

Controle rondom de jaarwisseling

Er zijn dit jaar geen vuurwerkverkoopdagen voor het consumentenvuurwerk van de categorieën F2 en F3. Alleen consumentenvuurwerk van de lichtste categorie (F1), het zogenoemde fop- en schertsvuurwerk, mag worden verkocht. Dit is het soort vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden. Maar bij grote opslaghoeveelheden van vuurwerk van categorie F1 gelden ook de strengere eisen voor de opslag, zoals die gelden voor de categorieën F2 en F3.
Omdat de verkoop van vuurwerk van categorie F1 wel is toegestaan zal de Omgevingsdienst ook rondom de jaarwisseling onaangekondigde controles uitvoeren. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de verkoop of het opslaan van consumentenvuurwerk? Neem contact op met een van onze toezichthouders vuurwerk via 071-4083100 of stuur een mail naar vuurwerk@odwh.nl
Toezicht vuurwerk