De Omgevingsdienst gaat in gesprek met bedrijven over de informatieplicht

De Omgevingsdienst West-Holland wil in 2021 in gesprek gaan met bedrijven die hun energiebesparende maatregelen nog niet hebben gerapporteerd.

Voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken geldt de informatieplicht energiebesparing. Deze bedrijven moesten uiterlijk in 2019 de rapportage over de uitvoering van energiebesparende maatregelen via het e-Loket van RVO.nl indienen.

Meldingen en energiemaatregelen

Intussen heeft de Omgevingsdienst 1.370 meldingen binnen van informatieplichtige inrichtingen. Uitgaand van 2000 bedrijven die een meldingsplicht hebben, is dat ongeveer 68,5%.
De Omgevingsdienst streeft naar een percentage van 95% aan het eind van 2021.
Hierover sprak Nadja Helvensteijn van de Omgevingsdienst met het RVO. U leest het interview hier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nadja Helvensteijn: n.helvensteijn@odwh.nl.
 

Toezicht Suzanne boer koeien