Voldoet uw bedrijf aan de energiebesparings- en informatieplicht?

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar verbruiken, zijn verplicht om rendabele energiemaatregelen te treffen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er sinds 1 juli 2019 ook de informatieplicht voor deze bedrijven/organisaties. Heeft u de genomen maatregelen nog niet gemeld bij de RVO? Doe dit dan zo snel mogelijk om handhaving te voorkomen.

Controle op de informatieplicht en energiebesparingsplicht

Voor de informatieplicht moeten bedrijven rapporteren over de uitvoering van de erkende energiemaatregelen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport moet eenmaal per vier jaar geactualiseerd worden. Nog niet alle bedrijven uit het werkgebied van de Omgevingsdienst hebben zich gemeld. Met behulp van data-analyse gaat de Omgevingsdienst de onbekende bedrijven in 2021 achterhalen. De Omgevingsdienst controleert of een bedrijf zich al gemeld heeft en ook of de energiemaatregelen zijn getroffen.
Voor de volgende branches zijn er erkende maatregelenlijsten:

1. erkende maatregelen

Het Rijk heeft een lijst opgesteld met erkende maatregelen. U vindt deze lijsten hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht kunt u contact opnemen met adviseur bedrijven Nadja Helvensteijn via 071-4083100. 

Lamp
Foto: Rodolfo Clix