Jaarverslag ODWH 2020

Met trots presenteert de Omgevingsdienst West-Holland het jaarverslag over 2020. In de jaarstukken en in het sociaal jaarverslag geeft de Dienst een toelichting over 2020, zowel inhoudelijk als financieel. Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een positief exploitatieresultaat: we laten zien dat we een financieel gezonde organisatie zijn. Daarnaast is er een publieksversie gemaakt, waarin we inzicht geven in de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd voor gemeenten en provincie. De mensen op de foto’s zijn eigen medewerkers van de Dienst.

Bijenlandschapspapier

De publieksversie verschijnt ook als print en wordt gedrukt op bijenlandschapspapier. Dat is papier met bloemrijk bermgras, met het NL Greenlabel. 
Veel leesplezier!

U vindt het financieel jaarverslag, het publieksjaarverslag en het sociaal jaarverslag hier.

Voorkant Publieksjaarverslag