Meld het starten of veranderen van een bedrijf

Begint u een bedrijf, of verandert u de bedrijfsvoering in een bestaand bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van werktijden, of het opslaan van meer afvalstoffen. U krijgt dan in veel gevallen te maken met milieuvoorschriften. Dit moet u melden bij de Omgevingsdienst.

Melding Activiteitenbesluit 

Milieuregels voor ondernemers staan in het Activiteitenbesluit. Hieronder vallen regels om geur- en geluidsoverlast te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook regels over afvalstoffen en afvalwater. Op grond van het Activiteitenbesluit kunnen de meeste midden- en kleinbedrijven (MKB) een melding doen. Maar het kan ook zijn dat u een vergunning nodig heeft.
Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u direct nagaan wat in uw situatie nodig is.

Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, moeten zich melden bij de Omgevingsdienst. Als bedrijven zich niet melden, werkt dit concurrentievervalsend. Want deze bedrijven worden niet gecontroleerd op naleving van de milieuregels, terwijl de gemelde bedrijven wel regelmatig controles krijgen.

Meer informatie

Sinds 1 juli 2019 werkt de AIM met eHerkenning. U vindt meer over eHerkenning u op de website van Infomil

1