Afvalbrandpreventie in een nieuwe fase

Omgevingsdienst West-Holland en Brandweer Hollands-Midden stellen nu samen een beoordelingsrichtlijn op waarmee ze de omgevingsvergunning van alle Provinciale afvalbedrijven in Zuid-Holland ‘ambtshalve’ kunnen aanpassen. Dat betekent dat een afvalbedrijf verplicht kan worden zijn aanpak efficiënter te maken.

Meer kennis nodig

Afvalbedrijven kunnen veel branden voorkomen, maar ook de milieuwerven en de burgers spelen een belangrijke rol door te voorkomen dat brandgevaarlijke afvalstoffen (batterijen, matrassen e.d.) in het (ongesorteerde) huishoudelijk afval terecht komen.

De meeste branden vinden tijdens de zomer plaats

Branden zijn er vooral van april tot september. Twee hoofdoorzaken zijn ongewenste ontvlambare materialen in het afval. Denk aan spuitbussen, accu’s, lithium-batterijen, matrassen en de inhoud van een barbecue of vuurkorf. Andere oorzaak is broei: blijft een berg afval te lang liggen, dan stijgt de temperatuur en daarmee het brandrisico.

Plan van aanpak

Wijnand Goudzwaard van Brandweer Hollands Midden: ‘Vroeger konden we niet altijd effectief handhaven. Alle vijftien afvalbedrijven zijn in de afgelopen periode gevraagd vrijwillig een plan van aanpak in te dienen. Wij beoordelen vervolgens de brandrisico's.’ 
Tjeerd van Dijk, toezichthouder bij de Omgevingsdienst vult aan: ‘Deze beoordelingen van de brandweer gebruiken wij vervolgens om de omgevingsvergunningen van alle vijftien afvalbedrijven aan te passen, waarbij we tegelijkertijd de Best Beschikbare Technieken betrekken. Zodra we deze aangepaste vergunningen hebben afgegeven, kunnen we handhaven als de afvalbrandpreventieve voorschriften niet nageleefd worden. Met de oude vergunningen was dat niet mogelijk.

De Omgevingsdienst is voorloper afvalbrandpreventie 

Onze ‘Leidse methodiek’ gaan we ook gebruiken voor de kleinere afvalbedrijven. Daarnaast delen we kennis met andere Omgevingsdiensten en beginnen we een bewustwordingstraject voor bedrijven, gemeenten en inwoners. Naar verwachting loopt dit project een jaar of vier. Voor de financiering willen we samenwerken met de provincie Zuid-Holland en de Brandweer. Ook van kennis van Verzekeraars maken we dankbaar gebruik.

Brandpreventie vraagt continue alertheid. Toezicht houder Tjeerd van Dijk: ‘Kijk vooral in
elkaars preventiekeuken om te leren!’

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met
Tjeerd van Dijk: t.vandijk@odwh.nl, 071- 4083286 of
Peter Hermens: p.hermens@odwh.nl, (071) 4083 272.

1