Autodeelcampagne ‘Mijn auto, Jouw auto’ van start in Holland Rijnland

De gemeenten in de regio Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland zijn een campagne gestart om autodelen onder de aandacht te brengen. Autodelen is voor veel mensen, en zeker voor bedrijven nog onbekend. Toch levert autodelen veel voordelen, ook voor de zakelijke markt.

Autodelen levert vaak een kostenbesparing op. Vooral voor mensen die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden of een auto hebben die vaak stilstaat, is het een interessant alternatief. 
Ook voor bedrijven is het economisch gezien vaak interessant. Daarnaast draagt autodelen natuurlijk bij aan duurzaamheidsdoelstellingen en kan het een specifiek probleem oplossen, bijvoorbeeld het tekort aan parkeerplaatsen. Bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van bestaande deelauto’s op straat. Ze kunnen deelauto’s plaatsen op hun eigen terrein, of hun bestaande wagenpark delen met een ander bedrijf, het eigen personeel of omwonenden. 

Meer informatie

Is autodelen interessant voor uw bedrijf of instelling? U vindt meer informatie op www.mijnautojouwauto.nl/zakelijk
Kan uw totale bedrijfsmobiliteit slimmer en duurzamer georganiseerd worden? Kijk op www.bereikbaarhaaglanden.nl

z​
​(MAJA1): Opening Campagne autodelen door Wethouder Leo Maat van Alphen aan den Rijn 
op 27 januari 2020