Goed bezig: AkzoNobel

We spreken met Wout Versluis van AkzoNobel in Sassenheim, een bedrijf dat behalve aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing, ook veel aandacht heeft voor de natuur op het bedrijfsterrein.

Bij renovatie ook denken aan de natuur

Versluis, facility manager van AkzoNobel, vertelt dat het bedrijf al ruim twintig jaar bezig is met duurzaam ondernemen en energiebesparing. Aan de hand van een luchtfoto van het bedrijf wijst hij enkele zichtbare zaken aan, zoals de zonluifels op gebouwen aan de zuid- en oostkant, deze zorgen voor een aangenaam klimaat in de kantoren daarachter. ‘Er is alleen koeling in de vergaderruimtes.’ Er is dynamische verlichting in het distributiecentrum en sinds 2005 is er een fijnmazig energiemonitoringsysteem. ‘Dit systeem monitort het actuele energieverbruik en helpt om onnodig verbruik op te sporen,’ zegt Versluis. Bij het renoveren van een van de daken is gekozenGroendak voor een groendak. Versluis: ‘Zo’n dak gaat langer mee en is klimaattechnisch fijn, het is dan binnen minder warm. Ook helpen we de natuur hiermee, het dak is een komen en gaan van bijen en vlinders.’ Voor de toekomst denkt AkzoNobel aan windturbines en zonnepanelen.

Duurzaam herinrichten terrein AkzoNobel

Het terrein van AkzoNobel is heringericht en ook hier staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het bedrijf grijpt de uitdaging aan om meerwaarde te bieden aan de samenleving. ‘Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van ons bedrijf. Het gaat om meer dan een mooi verhaal of groene technologie. Het gaat ons om een goed evenwicht tussen mens, milieu en winst’, aldus Versluis. Hij vertelt dat er onder het in aanbouw zijnde parkeerterrein een kelder is gemaakt voor opvang van regenwater. Hiermee worden in de loop van dit jaar de toiletten in de omliggende gebouwen  doorgespoeld. Versluis vertelt bevlogen dat de grond die vrijkomt bij het bouwen van de kelder, wordt gebruikt om het terrein van AkzoNobel nog verder te verduurzamen. In het ontwerp van de herinrichting zijn namelijk twee grondwallen opgenomen.

Grondwal met huisvesting

De grondwallen krijgen een groen karakter om de ecologische waarde van het terrein te versterken. Ook bieden ze kansen voor flora en fauna: er komt een vleermuisbunker en een zwaluwwand. De grondwal wordt ingericht met bijvriendelijke planten. Deze zorgen voor het aantrekken van insecten, die op hun beurt weer voer zijn voor de vleermuis en de zwaluw. Ook wordt er een bijenhotel geplaatst, zodat de bijen kunnen zorgen voor de kruisbestuiving van de flora. Versluis onderschrijft dat bijen belangrijk zijn, helemaal nu de biodiversiteit in de wereld achteruit loopt. ‘We moeten daar met zijn allen iets aan doen. Ons bedrijventerrein draagt hierin een steentje bij.’

AkzoNobel en Groene Cirkels bijenlandschap

AkzoNobel is aangesloten bij de Groene Cirkels Bijenlandschap. Hierin werkt een groot aantal partijen aan het inrichten van een bijenlandschap in de regio Leiden. Een bijvriendelijke inrichting moet zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten.
Bloemen
Op het terrein van Akzo stonden al diverse bijenhotels. De afgelopen jaren zijn planten en struiken vervangen door andere soorten die meer bijen, vlinders en vogels aantrekken. ‘Groen is ontspanning voor mensen in het werk, het bevordert creativiteit en productiviteit,’ stelt Versluis. Op 4 juni heeft AkzoNobel een familiedag gehad. Versluis: ‘We hebben alle deelnemers een potje met zaadjes meegegeven met het etiket van de Groene Cirkels. We hopen dat iedereen enthousiast raakt over de activiteiten van het bedrijf en bijdraagt aan het zorgen voor de bij.’

Even los van alles op het ‘schelpenpaadje’

Versluis neemt ons mee naar het Schelpenpaadje 1‘schelpenpaadje’. Dit loopt aan het eind van het bedrijventerrein, langs de weilanden. Hij vertelt dat hij collega’s stimuleert om daar dagelijks een wandelingetje te maken om het hoofd leeg te maken. En hij heeft gelijk. Op het schelpenpaadje loop je langs de bijenhotels die vorig jaar allemaal overboekt waren. Aan weerszijden van het pad is er een kleurenpalet aan diverse bloemen en allerlei soorten grassen. Verderop komen we langs ‘de kikkerpoel’ en omliggende sloten die zeer goed bezet zijn met druktemakende groene kikkers. Er schijnen ook salamanders te wonen. We wanen ons ergens in de polder tijdens de wandeling.
Onze laatste vraag is of Versluis nog een tip heeft voor andere bedrijven. Versluis: ‘Denk eraan dat zo’n omslag naar duurzaamheid ook je eigen mensen enthousiasmeert en trots maakt. En het biedt een uitlaatklep in de gekte van alledag.’