Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden (ook bestaande kantoorpanden) een energielabel hebben. Dit label moet een label C of hoger zijn.

Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Is de kwaliteit van het pand onvoldoende om voor minimaal label C in aanmerking te komen? Dan moeten er voor 1 januari 2023 energiemaatregelen doorgevoerd worden, anders mag het pand in beginsel niet als kantoor worden gebruikt. Gemeenten en de Omgevingsdienst kunnen vanaf 2023 de kantoorpanden controleren op deze energielabel verplichting.

Nog een grote slag te slaan

In de gemeenten in de regio voldoen gemiddeld minder dan vijftig procent van kantoorpanden aan de energielabel C verplichting, of het energielabel is nog niet bepaald.

Tip aan kantooreigenaren

Is het energielabel van uw pand nog niet bekend? Laat dan zo snel mogelijk een energielabelbepaling uitvoeren. En tref in ieder geval vóór 2023 de maatregelen die nodig zijn om aan energielabel C te voldoen. Wilt u weten welk energielabel u nu heeft? Check dit op de website Ep-online. Heeft u nog geen energielabel? Dan leest u op de RVO website hoe u deze alsnog aanvraagt.

Wanneer geldt de energielabel niet?

De verplichting voor het hebben van energielabel C geldt niet bij onder andere:
- monumentale panden
- bij kantoorpanden kleiner dan 100 m2
- wanneer de kantoorfunctie van het pand minder dan vijftig procent is

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Nadja Helvensteijn via n.helvensteijn@odwh.nl of Robert van der Voort via r.vandenvoort@odwh.nl.

Vondellaan 55 Leiden, kantoor ODWH
Het nieuwe kantoor van de Omgevingsdienst op de Vondellaan 55 in Leiden voldoet
ook aan het verplichte energielabel C.