Opsporen van onbekende bedrijven gaat nu nog efficiënter en effectiever

De Omgevingsdienst zoekt tegenwoordig met data-analyse naar onbekende bedrijven. In 2020 is de dienst gestart met deze nieuwe aanpak.

Bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, moeten zich mogelijk melden bij de Omgevingsdienst. Dit gebeurt niet altijd en hierdoor was er op deze bedrijven geen toezicht door de Omgevingsdienst. De kans is groot dat er risico’s ontstaan voor het milieu en de veiligheid van de leefomgeving.

Vergelijken, sorteren en nalopen van data

In de opsporing met data-analyse vergelijkt de Omgevingsdienst zijn data met het databestand van de Kamer van Koophandel. Een toezichthouder van de Omgevingsdienst vertelt: ‘We sorteren de hieruit komende bulk onbekende data op SBI codes (Standaard Bedrijfsindeling). De overgebleven bedrijven beoordelen we op relevantie. De excessen controleren wij fysiek. Bij de controles komen niet alleen milieumisstanden aan het licht, maar ook illegale bewoning, witwassen en drugshandel.’

Data geactualiseerd en verbeterd

De toezichthouder vervolgt: ‘Wij registreren deze onbekende bedrijven en sturen een brief dat zij een melding Activiteitenbesluit moeten doen. Zodra de melding van het bedrijf binnen is, voert een toezichthouder een opleveringscontrole uit. Het komt vaak voor dat bedrijven onder een andere naam of adres in ons bestand staan. Door het verwerken van deze data in het systeem is onze data geactualiseerd en verbeterd’.

Stappen voor het komend jaar

Om het bedrijvenbestand van de Omgevingsdienst actueel te houden is het noodzakelijk jaarlijks deze data-analyse uit te voeren en regelmatig te updaten. Hierbij werkt de Omgevingsdienst toe naar het gebruik van real-time data.
De komende jaren verbeteren wij deze aanpak. Stap voor stap zal risicogericht toezicht een belangrijkere plaats innemen in de inrichting en de uitvoering van het toezicht van de Omgevingsdienst.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Diender via 071-4083100.
 

Afbeelding artikel Christel