Andere manieren om ondermijning op te sporen

De Omgevingsdienst heeft een nieuwe ketenpartner: het Haags Economische Interventie Team (HEIT). De samenwerking met het HEIT zorgt voor meer slagkracht en effectiviteit in de aanpak van ondermijning.

De Omgevingsdienst is al jarenlang informele HEIT partner. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW en UWV. Het team werkt in het hele werkgebied van de politie Eenheid Den Haag, waaronder het werkgebied van de Omgevingsdienst valt. Het HEIT pakt ondermijnende georganiseerde criminaliteit aan zoals malafide bedrijvigheid, milieucriminaliteit, belastingontduiking, schijnbeheer en de misbruik van vergunningen.

Samenwerking in automotive branche 

Milieucriminaliteit kan zeker worden gezien als ondermijnende criminaliteit. Vooral als het gaat om het niet correct opslaan en afvoeren van gevaarlijke stoffen, het illegaal demonteren van autowrakken of het ontbreken van allerlei milieuvergunningen. De Omgevingsdienst is onder andere verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de wettelijke milieutaken. Hier hebben de Omgevingsdienst en het Heit de samenwerking gelegd. De samenwerking van de Omgevingsdienst en het HEIT zorgt voor meer slagkracht en effectiviteit. Een malafide ondernemer wordt zo integraal aangepakt op het overtreden van wet- en regelgevingen. Bij het grootste gedeelte van de in 2020 bezochte garages bleken ondernemingen op milieuvlak veel regels niet na te leven. 

Samen optreden

Het HEIT voert dagelijks bestuurlijke controles uit in de hele regio op basis van signalen van malafide bedrijvigheid. Doordat de Omgevingsdienst en het HEIT samen controles uitvoeren, wordt oneerlijke concurrentie aangepakt en verbetert het lokale ondernemersklimaat. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Vincent Heikoop via 071-4083100.

Wilt u iets melden? Meldingen voor het HEIT kunt u doorgegeven via 14-070 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 

HEIT groepsfoto