Nieuwe regionale Green Deal Zorg

De Omgevingsdienst West-Holland zet in samenwerking met Stichting Stimular een nieuwe regionale Green Deal Zorg op. Hierbinnen kunnen zorginstellingen in de regio stappen zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. Op donderdag 23 september 2021 vindt een online informatiebijeenkomst plaats, waar geïnteresseerden zich nog per mail tot 9 september voor kunnen aanmelden.

De regionale Green Deal Zorg wordt opgezet in opdracht van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoude. Het doel van de Green Deal Zorg is het aanbieden van een netwerk om samen te werken, kennis te delen, belemmeringen op te merken en samen stappen te nemen richting een duurzame toekomst. ‘Het traject is geschikt voor zowel beginners als ervaren zorginstellingen op het gebied van duurzaamheid’, vertelt Adviseur Duurzaamheid Bart van Oort. ‘Beginners starten met een begeleide nulmeting. Ervaren instellingen gaan door met het bouwen op bestaande activiteiten en krijgen hulp bij het doorgroeien naar een hoger niveau.’

Milieuthermometer Zorg

Tijdens het traject wordt gewerkt met de Milieuthermometer Zorg. Dat is een milieumanagementsysteem van de branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg. ‘In die thermometer zijn er drie niveaus: brons, zilver en goud’, legt Van Oort uit. ‘Voor brons moet er op alle thema’s actie ondernomen worden en wordt voldaan aan alle relevante milieuwetgeving. Voor zilver ligt de nadruk op duurzaam inkoopbeleid, duurzaam bouwen en CO2-besparing bij vervoer. Voor goud ligt dit op de verdieping van een aantal thema’s, zoals voedselverspilling, groene stroom, inkoop, groenbeheerplan en transparantie over duurzaam milieubeleid en -presentatie. Aanvullende eisen kunnen nog vanuit gemeenten komen, zoals specifieke focus op een bepaald thema.’  

Bijeenkomsten

Het traject loopt twee jaar, waarin zorginstellingen begeleiding krijgen van Stimular. Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen. De begeleiding bestaat onder andere uit een grondige nulmeting, hulp met het invullen van de criteria van de Milieuthermometer Zorg, een helpdesk voor alle vragen en toegang tot verschillende informatiebronnen. Van Oort: ‘Daarnaast wordt er een aantal bijeenkomsten per jaar georganiseerd om de zorginstellingen op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, knelpunten op te lossen en informatie te delen met andere deelnemende zorginstellingen.'

Meer informatie

Op 23 september vindt van 13:00 tot 14:30 een online informatiebijeenkomst plaats. Aanmelden kan nog tot 9 september, door te mailen naar b.vanoort@odwh.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Adviseur Duurzaamheid Bart van Oort via 071 – 4083100.  

Zonnepanelen