Een feestje? Meld het bij de Omgevingsdienst

Een aantal keer per jaar mag (afhankelijk van de coronaregels) uw bedrijf of instelling de geluidnormen overschrijden. Bijvoorbeeld bij een festiviteit met livemuziek. Dit heet een incidentele festiviteit. Vaak hebben bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen geen vergunning nodig voor festiviteiten. Een melding is voldoende. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de ontheffing is wel dat u dit op tijd meldt bij de Omgevingsdienst.

U kunt uw incidentele festiviteiten online melden bij de Omgevingsdienst. Met een melding incidentele festiviteit geeft u aan gebruik te willen maken van de vrijstelling voor de geluidnormen in het Activiteitenbesluit. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente geeft deze mogelijkheid voor een bepaald aantal keer per jaar. Dit aantal verschilt per gemeente. 

Op tijd melden

In de APV van uw gemeente staat hoeveel weken voor de aanvang van de festiviteit u de melding moet indienen. Een melding die te laat is ingediend, neemt de Omgevingsdienst niet in behandeling. Dat houdt dan in dat u zich tijdens de festiviteit moet houden aan de geluidnormen in het Activiteitenbesluit.

Behandeling melding

Direct na het invullen van het webformulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. De Omgevingsdienst neemt uw (tijdige) melding in behandeling en verifieert het aantal meldingen en de tijd van de festiviteit. Vervolgens publiceert de Omgevingsdienst uw melding op de website, zodat omwonenden van uw bedrijf op de hoogte zijn van uw festiviteit.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst via 071-4083100.
 

Gemelde festiviteiten