Wilt u meer weten over circulair zaken doen?

Op 10 september organiseert CIRCO de demo circulaire zonnepanelen. Deze workshop gaat over het in kaart brengen van het realiseren van circulaire zonnepanelen in de keten producenten - afnemers - afvalverwerkers.

U kunt in september ook een eendaagse workshops en driedaagse tracks volgen over circulair ondernemen in de installatietechniek, bouw, horeca en mode.

Het doel van de demo zonnepanelen is het houden van een intake en het geven van informatie aan de uitgenodigde organisaties en bedrijven om mee te doen aan de driedaagse CIRCO-Track workshop circulaire zonnepanelen in oktober en november 2020. Het doel is ook om te bepalen welke ketenpartijen Circo voor een driedaagse workshop moet uitnodigen. CIRCO organiseert de demo samen met de provincie en drie Omgevingsdiensten: DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en Omgevingsdienst West Holland.

CIRCO helpt productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ondernemen 

Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – methode. De Omgevingsdienst West-Holland is één van de kennispartners in CIRCO, naast de provincie Zuid-Holland, DCMR en de Omgevingsdienst Haaglanden.

Circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu 

Het vergroot uw concurrentiekracht en creëert nieuwe waarden voor uw bedrijf en klanten. Het kan een herijking van uw business model opleveren. Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community. Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. En ten slotte krijgt u toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Zonnepanelen zijn nog geen circulaire producten 

Recycling van zonnepanelen staat nog in de kinderschoenen, omdat het aanbod klein is, en de panelen niet of nauwelijks ontworpen zijn voor upgrade of recycling. Zonnepanelen hebben geen oneindige levensduur en moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, upgrade of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, samenwerking in de keten én nieuwe business modellen.

Meer informatie

Aanmelden kan via https://www.circonl.nl/agenda-overzicht/tracks/
Neem voor meer informatie contact op met Tjeerd van Dijk, t.vandijk@odwh.nl.
De folder over circulaire zonnepanelen leest u hier.

1