Voorlopig handelingskader PFAS verruimd

Op 2 juli 2020 is het tijdelijk handelingskader aangepast voor het hergebruik van grond en baggerspecie die verontreinigd is met Poly- en perfluroralkylstoffen (PFAS). Met name de hergebruiksnormen voor het landelijk gebied zijn weer verruimd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed dit voor de tweede keer, op basis van de resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar PFAS. 
De Omgevingsdienst West- Holland bereidt momenteel met de gemeenten een onderzoek voor naar de regionale achtergrondwaarden voor PFAS. De resultaten kunnen gebruikt worden voor regionale afspraken over grondverzet.

Het tijdelijk handelingskader (van juli 2019) is bedoeld om bouwprojecten vlot te trekken die vanwege met PFAS verontreinigde grond of baggerspecie kwamen stil te liggen. Omdat de zorgplicht voor inwoners het verbiedt om niet-genormeerde stoffen opnieuw te gebruiken, konden bouwers deze grond of baggerspecie tot juli 2019 niet meer gebruiken. 

Het handelingskader geeft opnieuw ruimte door het vaststellen van tijdelijke hergebruiksnormen. Deze waren in november 2019 verruimd en nu dus opnieuw. Daarmee zijn er weer mogelijkheden om vrijgekomen verontreinigde grond of baggerspecie te gebruiken. 
In de loop van het jaar volgen nog uitkomsten van nieuwe onderzoeken. Daarmee kan het ministerie een definitief Handelingskader opstellen.

Meer informatie

Op de website Rijkswaterstaat leest u meer over het tijdelijk handelingskader
Over het onderzoek van de Omgevingsdienst naar regionale achtergrondwaarden kunt u contact opnemen met Cees van Mullem via 071-4083100.

1