Kans voor projecten die stilliggen vanwege stikstof

Minister Schouten maakt zich sterk voor een rechtmatig besluit over het al dan niet doorgaan van projecten die stil liggen vanwege stikstofproblematiek.

Het ministerie heeft alle initiatiefnemers die onder het PAS een melding hebben gedaan, gevraagd om hun projecten met het nieuwe formulier in te schrijven. 
Alleen dan zal het ministerie zich inspannen om deze meldingen te legaliseren. Dat betekent dat hun project weer kans maakt om door te gaan. Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat liep van 2015 tot 29 mei 2019, konden initiatiefnemers bepaalde stikstof-uitstotende projecten toch doorzetten. Hiervoor moesten zij een speciale melding doen. Het PAS is sinds 29 mei 2019 niet meer geldig. Hierdoor zijn deze meldingen, met een depositie variërend tussen 0,00 mol/ha/jaar en 1,00 mol/ha/jaar niet meer rechtsgeldig. Mogelijk verandert dat dus.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
Projecten inschrijven kan tot 14 augustus 2020 via dit inschrijfformulier.

1