De zoektocht naar onbekende bedrijven anno 2020

De Omgevingsdienst West-Holland houdt ieder jaar een bedrijveninventarisatiedag, met als doel nieuwe en onbekende bedrijven in beeld te krijgen. Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, moeten zich melden bij de Omgevingsdienst.

Als bedrijven zich niet melden, werkt dit concurrentievervalsend. Want deze bedrijven worden dan niet gecontroleerd op naleving van de milieuregels, terwijl de gemelde bedrijven wel controles krijgen van de Omgevingsdienst.

Nieuwe aanpak onderzoek 

Dit jaar heeft de Omgevingsdienst in plaats van fysiek administratief geïnventariseerd door verschillende registers (databases van instanties) met elkaar te vergelijken. Hieruit ontstond per gemeente een lijst met bedrijven die nader onderzocht moesten worden. Bij voldoende aanleiding gaat de toezichthouder van de Omgevingsdienst bij bedrijven op controle. Bijvoorbeeld als een bedrijf niet bekend is bij de Omgevingsdienst, maar wel meldingsplichtig lijkt. Mogelijk moeten ondernemers zich in dat geval alsnog melden voor het Activiteitenbesluit of is er een (extra) controle noodzakelijk. Ondernemers ontvangen in dat geval informatie van de toezichthouder. Bij afwezigheid krijgen bedrijven de oproep om ontbrekende gegevens aan te leveren of zich te melden bij de Omgevingsdienst.

Door deze werkwijze boekte de Omgevingsdienst interessante successen. Van een bedrijf met een naamswijziging tot een uit de hand gelopen hobbygarage. Maar ook een glasboer met illegale bewoning en een autobedrijf die witwast.

De Omgevingsdienst werkt eraan om deze werkwijze verder uit te breiden door bijvoorbeeld meer registers te raadplegen en de controles periodiek te herhalen om zo het toezicht op bedrijven te verbeteren.

.