Melding of aanvraag doen

De Omgevingsdienst behandelt meldingen en aanvragen uit de regio Holland Rijnland. Wat wij doen voor de verschillende gemeenten in de regio loopt echter uiteen.

De afhandeling van uw melding of aanvraag

  • De Omgevingsdienst registreert uw melding of aanvraag.

  • Onze afdeling Reguleren maakt zonodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.

  • We laten u weten hoe uw melding wordt afgehandeld, of hoe uw aanvraag wordt beoordeeld.

  • De toezichthouder controleert of u zich aan de voorschriften houdt. Wij werken daarbij samen met andere instanties, zoals de brandweer en politie.

Direct digitaal regelen

U kunt een groot aantal verschillende meldingen direct naar de Omgevingsdienst versturen. Steeds meer formulieren kunt u online invullen en verzenden. De toelichting is verwerkt in het formulier. Tijdens het invullen wordt u geïnformeerd over specifieke regels in uw gemeente. Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van de melding in uw mailbox.

Aanvraag maatwerk gecombineerde lozing afvalwater
Aanvraag maatwerk vetafscheider
Aanvraag Toestemming laden/lossen gevaarlijke stoffen Hillegom
Melding Gevelreiniging Hillegom - Toelichting
Aanvraag Ontheffing bouwlawaai en overige geluidshinder Hillegom
Antwoordkaart zuiveringsplicht 1 januari 2018
Melding Start sanering
Melding Beëindigen sanering
Melding Bereiken einddiepte ontgraving bodemsanering
Melding Bodemverontreiniging - Toelichting
Melding Ongewoon voorval
Melding Mobiel breken bouw- en sloopafval - Toelichting
Aanvraag Ontheffing stookverbod
Melding Incidentele festiviteit
Aanvraag Verlening subsidie bodemsanering
Aanvraag Vaststelling subsidie bodemsanering
Aanvraag Verkorte procedure bodemsanering
Machtiging Adviseur bodemsanering

 

Melding incidentele festiviteit Katwijk en Voorschoten Deze nemen wij niet in behandeling. Neem contact op met uw gemeente.
Aanvraag bouwvergunning gemeente Noordwijk Dit regelt u via het Omgevingsloket online. Bekijk ons thema 'bouwtaken Noordwijk'
Melding brandveilig gebruik gemeente Noordwijk Dit regelt u via het Omgevingsloket online.

 

Melden activiteitenbesluit en E-Herkenning

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u voor het doen van een melding ook gebruikmaken van de Activiteitenbesluit Internet Module. Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst verstuurd. Om te kunnen melden, moet u ook beschikken over een eHerkenning. Daarover leest u hier meer.

Meer informatie

Staat uw activiteit er niet bij? Of wilt u persoonlijk advies van onze experts? Neem dan contact met ons op en stuur uw vragen per e-mail.